Strona główna

Poniedziałek 19.03.2018

Strona główna

  • Wielkanocna palemka

   Po raz kolejny bierzemy udział w konkursie plastycznym organizowanym przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Makowie.

   Konkurs ma na celu:

   ·rozwijanie kreatywności, wyobraźni plastycznej i kultywowanie polskiej tradycji świątecznej,

   ·propagowanie tradycji związanych ze świętami Wielkiej Nocy,

   ·stworzenie dla dzieci i młodzieży okazji do indywidualnej wypowiedzi artystycznej.

   Po rozstrzygnięciu konkursu, palmy zostaną przekazane  Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży.

  • Dzień Liczby Pi

      14 marca obchodzimy Dzień Liczby Pi. Data ta wzięła się od przybliżenia liczby pi, które wynosi 3,14, gdzie 3 oznacza marzec, a 14 dzień tego miesiąca. Tego dnia urodził się Albert Einstein oraz słynny polski matematyk Wacław Sierpiński.

     Uczniowie klas IV - VII poznali tę matematyczną stałą, jej historię, zastosowanie, a także wiele ciekawostek z nią związanych. Sprawdzali czy rzeczywiście dzieląc obwód koła przez długość jego średnicy otrzymamy przybliżenie liczby pi. Uczniowie wykonali prezentacje multimedialne związane z ludolfiną (tak określa się liczbę pi na cześć naukowca Ludolpha van Ceulena).

   Poniżej prezentujemy wiersz naszej rodzimej noblistki Wisławy Szymborskiej "Liczba Pi":

   Podziwu godna liczba Pi
   trzy koma jeden cztery jeden.
   Wszystkie jej dalsze cyfry też są początkowe
   pięć dziewięć dwa, ponieważ nigdy się nie kończy.
   Nie pozwala się objąć sześć pięć trzy pięć spojrzeniem,
   osiem dziewięć obliczeniem,
   siedem dziewięć wyobraźnią,
   a nawet trzy dwa trzy osiem żartem, czyli porównaniem
   cztery sześć do czegokolwiek
   dwa sześć cztery trzy na świecie.
   Najdłuższy ziemski wąż po kilkunastu metrach się urywa.
   Podobnie, choć trochę później, czynią węże bajeczne.
   Korowód cyfr składających się na liczbę Pi
   nie zatrzymuje się na brzegu kartki,
   potrafi ciągnąć się po stole, przez powietrze,
   przez mur, liść, gniazdo ptasie, chmury, prosto w niebo,
   przez całą nieba wzdętość i bezdenność.
   O, jak krótki, wprost mysi, jest warkocz komety!
   Jak wątły promień gwiazdy, że zakrzywia się w lada przestrzeni!
   A tu dwa trzy piętnaście trzysta dziewiętnaście
   mój numer telefonu twój numer koszuli
   rok tysiąc dziewięćset siedemdziesiąty trzeci szóste piętro
   ilość mieszkańców sześćdziesiąt pięć groszy
   obwód w biodrach dwa palce szarada i szyfr,
   w którym słowiczku mój a leć, a piej
   oraz uprasza się zachować spokój,
   a także ziemia i niebo przeminą,
   ale nie liczba Pi, co to to nie,
   ona wciąż swoje niezłe jeszcze pięć,
   nie byle jakie osiem,
   nie ostatnie siedem,
   przynaglając, ach przynaglając gnuśną wieczność
   do trwania.

   Matematyka może być ciekawa, fascynująca, można się nią bawić, opisywać świat, jest wszędzie. Dlatego warto się z nią zaprzyjaźnić i nie skreślać na starcie.

    

                     

  • "Góra Grosza"

      W naszej szkole odbyła się zbiórka pieniędzy w ramach ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza”.

   Jest to akcja o charakterze dobroczynnym, a jej celem jest zebranie środków na pomoc dzieciom, które z różnych przyczyn nie mogą wychowywać się we własnym domu rodzinnym.

      Uczniowie nie pozostali obojętni na krzywdę drugiej osoby i chętnie przyłączyli się do tej akcji.

    W ten sposób wsparli oni Towarzystwo Nasz Dom, a tym samym pomogli swoim rówieśnikom w całej Polsce, którzy nie mają możliwości i szczęścia dorastać wśród najbliższych.

   Towarzystwo to, udziela  wsparcia dzieciom z zawodowych rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, domów dla dzieci i innych placówek opiekuńczo-wychowawczych.

     Udział w akcji pomógł uzmysłowić naszym uczniom, że oddając chociażby jeden grosz, można zrealizować wielkie przedsięwzięcia na rzecz dzieci w trudnej sytuacji życiowej.

   Dziękujemy darczyńcom!"Góra Grosza" - Obrazek 1

  • Nagrodzeni w konkursie przyrodniczym LOP

   Uczniowie klas starszych naszej szkoły przystąpili do XXXI edycji 2017/2018 Ogólnopolskiego Konkursu dla Młodzieży Szkolnej pod hasłem ,,Mój las'', organizowanego przez Zarząd Główny Ligi Ochrony Przyrody.Uczestnicy konkursu mieli za zadanie napisać pracę konkursową pt.,,Runo leśne i jego mieszkańcy", uzupełnić ją ciekawą szatą graficzną tj.zdjęciami, rysunkami i szkicami.Komisja regionalna doceniła prace naszych przyrodników z klasy V przyznając: III miejsce Ewelinie Rzadkiewicz oraz wyróżnienia Julii Karwat i Janowi Krupie. Wyróżnieni uczniowie otrzymali dyplomy, albumy przyrodnicze oraz ciekawy i przydatny sprzęt elektroniczny. Z sukcesu swoich podopiecznych cieszą się opiekunki szkolnego koła LOP pani Ewa Krawiec i pani Aneta Małczak, nauczyciele koordynujący konkurs.
   Zwycięzcom gratulujemy i życzymy kolejnych przyrodniczych sukcesów.