Strona główna

Wtorek 11.12.2018

Mapa

Strona główna

  Kadra pedagogiczna Pracownicy niepedagogiczni

   

   

  mgr Ewa Krawiec - dyrektor szkoły - nauczyciel biologii, historii i wiedzy o społeczeństwie - nauczyciel dyplomowany

   

  mgr Lucyna Antoniak - nauczyciel religii, plastyki, techniki, zajęć technicznych, wychowania do życia w rodzinie - nauczyciel mianowany

  mgr Ewa Bors - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, doradztwa zawodowego, wychowawca klasy III - nauczyciel mianowany

  mgr Anna Dąbrowska - nauczyciel matematyki, zajęć komputerowych, informatyki, wychowawca klasy VI - nauczyciel dyplomowany

  mgr Aleksandra Gejo - nauczyciel języka polskiego - nauczyciel mianowany

  mgr Anna John - nauczyciel edukacj wczesnoszkolnej, plastyki, wychowawca klasy I- nauczyciel mianowany

  p. Gabriel Krawczyk - nauczyciel języka angielskiego, wychowania fizycznego, wychowawca klasy V - nauczyciel kontraktowy

  mgr inż. Beata Kubik - nauczyciel fzyki, chemii,  wychowawca klasy IV - nauczyciel kontraktowy

  mgr Maria Kubik - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, historii, historii i społeczeństwa, wychowawca klasy II - nauczyciel dyplomowany

  mgr Aneta Małczak - nauczyciel wychowania fizycznego, muzyki, przyrody, geografii, biologii, wychowawca klasy VIII - nauczyciel mianowany

  mgr Edyta Mazurek - nauczyciel języka niemieckiego - nauczyciel kontraktowy

  mgr Magdalena Ostrowska - nauczyciel rewalidacji - nauczyciel kontraktowy

  mgr Magdalena Rechnio - nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa - nauczyciel dyplomowany

  mgr Małgorzata Sobieszek - nauczyciel języka angielskiego - nauczyciel mianowany

  mgr Małgorzata Tarnowska - nauczyciel języka polskiego, bibliotekarz, wychowawca klasy VII - nauczyciel mianowany

  mgr Karolina Woźniak - nauczyciel oddziału przedszkolnego, zajęć korekcyjno - kompensacyjnych - nauczyciel kontraktowy

  mgr Renata Kopacka - nauczyciel oddziału przedszkolnego- nauczyciel mianowany

  Aktualności

  Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dąbrowicach
   Dąbrowice 86,
   96 - 124 Maków
   woj. łódzkie
  • (46) 831 33 67
  liczba odwiedzin: 112681