Strona główna

Wtorek 11.12.2018

Mapa

Strona główna

  Historia szkoły podstawowej Patron szkoły

   

   Już w 1917 roku, przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości, istniała w Dąbrowicach pięcioklasowa szkoła, do której uczęszczało 77 uczniów. Szkoła mieściła się wówczas w wynajętej izbie u Pawła Maja. Jedną z pierwszych nauczycielek była Irena Pyszkowska, która prowadziła szkołę w latach 1920-1937. W okresie okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945 szkoła funkcjonowała jako trzyklasowa. Prowadził ją wówczas wysiedlony z Łodzi nauczyciel, Piotr Dzięcioł. Po zakończeniu II wojny światowej szkołę prowadził nauczyciel ze Skierniewic, Piotr Gachewicz.

  W roku szkolnym 1958/1959 szkoła stała się samodzielną placówką siedmioklasową. Wynajęto na jej potrzeby dodatkowe lokale u rolników (J.Dziąg, M. Zatorski, R.Zatorska, M.Wójcik), a kadra powiększyła się do 5 nauczycieli.

                              

  Poszczególne izby lekcyjne były oddalone od siebie o kilkaset metrów. Konieczna stała się budowa nowej szkoły.

  W roku 1962 zawiązał się Komitet Budowy Szkoły w składzie: Jan Boryna, Jan Orzeł, Józef Tarnowski, Anna Małkus, Kazimiera Wójcik, Wacław Wójcik, Wacław Zatorski, Stanisław Majka, Jan Słodki, Stanisław Tarnowski, Franciszek Trębski i Wacław Krupa. Dokonano zamiany gruntu 1 ha z p. Wincentym Wójcikiem, który otrzymał szkolną działkę 2 ha obok cegielni.

  Nowy gmach szkolny oddano do użytku 24 X 1964 roku.

  Szkoła nie posiadała centralnego ogrzewania, urządzeń sanitarnych ani studni głębinowej. Teren wokół szkoły był niezagospodarowany i nieogrodzony. W kolejnych latach sukcesywnie uzupełniano te braki przy dużym zaangażowaniu nauczycieli, w tym wieloletniego dyrektora szkoły Józefa Śmieszka i nauczyciela (późniejszego dyrektora) Franciszka Trębskiego. Założono boisko szkolne oraz ogród przed szkołą, ogrodzono teren szkolny. W pracach uczestniczyli członkowie Komitetu Rodzicielskiego z przewodniczącym Janem Berczyńskim. Uczniowie starszych klas na wyposażenie szkoły przeznaczali pieniądze zarobione przy zbiorze ziemniaków w gospodarstwie rolnym w Żelaznej. W szkole działał zespół muzyczny, prowadzony przez Stanisława Sosnowskiego, który pieniądze za występy także przeznaczał na potrzeby szkolne.

  W roku 1965 nastąpiła zmiana organizacji szkoły na ośmioklasową.

  W latach 1984 -1999 dyrektorem szkoły była Alicja Słomka. Dzięki jej staraniom m.in. zainstalowano w szkole telefon, wybudowano kotłownię, pomieszczenie na  bibliotekę oraz powołano świetlicę szkolną i stołówkę.

  Od 1999 roku funkcję dyrektora pełni Ewa Krawiec. Wraz z kadrą nauczycielską kontynuuje ona realizację celów założonych przez Józefa Śmieszka, którego marzeniem było „aby szkoła nasza nie odbiegała od wymogów szkoły miejskiej, żeby rozwijać zdolności dzieci we wszystkich kierunkach, a więc nauka, śpiew, muzyka, sport, a nawet języki obce”. Świadczy o tym regularny udział uczniów w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych na szczeblu gminnym i wojewódzkim oraz zaangażowanie w pracę organizacji uczniowskich, tj. LOP, SKO,SU,PCK,TPD, kół zainteresowań.

  Od 1999 roku po reformie edukacji, w gmachu szkolnym mieści się sześcioklasowa szkoła podstawowa  oraz oddział przedszkolny (6,5,4 latków).

  Na przestrzeni lat zrealizowanych zostało szereg projektów na rzecz rozwoju infrastruktury szkoły, w tym między innymi: w latach 1999- 2003r.społecznym wysiłkiem z udziałem Rodziców, Pracowników Szkoły, Strażaków OSP, Członkiń KGW w Dąbrowicach, odnowiliśmy elewację szkoły, ogrodzenie boiska , a także realizowaliśmy liczne cenne społeczne inicjatywy, w 2005 r. powstała pracownia komputerowa, w 2009 r. miała miejsce kompleksowa termomodernizacja obiektu, w 2011 r. powstał plac zabaw (dofinansowany z funduszy Unii Europejskiej), w 2012 r. nastąpiła modernizacja boiska szkolnego, w 2014 r. budowa parkingu przed szkołą, renowacja ogrodzenia frontu obiektu, instalacja nowoczesnej kotłowni olejowej, w 2015 r. powstała ekopracownia EKO-strefa, w 2016 r. zamontowane zostały piłkochwyty do piłki nożnej, powstał również gabinet profilaktyki szkolnej.

  Realizowane w szkole liczne projekty edukacyjne, zapewniają rozwój różnorodnych uzdolnień uczniów i ich zainteresowań, promują czytelnictwo, zdrowy styl życia, dbałość o przyrodę i aktywność w środowisku lokalnym.

  5 IX 2014 r. – w 50 rocznicę oddania do użytku obecnego budynku szkoły – nadano Szkole imię Jana Pawła II.

  Od września 2017 r. ustrój szkolny z obecnego systemu 6-letniej szkoły podstawowej uległ przekształceniu. Od roku szkolnego 2017/2018 powstała w Dąbrowicach 8-letnia szkoła podstawowa.

   

  Szczegółowo historia szkoły spisana jest w Kronice Szkoły, która - od założenia w 1965 roku przez Józefa Śmieszka - prowadzona jest do dziś, dzięki zaangażowaniu kolejnych dyrektorów szkoły oraz zespołów nauczycielskich.

  Bibliografia:

  Dokumenty szkolne/Archiwum Szkoły/

  Relacje Pracowników i Mieszkańców

  Kronika szkoły (tom 1-7)

  Dzieje Skierniewic 1359 -1975- Jan Józefecki

  Maków Skierniewicki z okolicznymi wioskami – Marian Idrian

  Historyczne dzieje wsi Dąbrowice – Józef Śmieszek

  Dzieje Szkoły Podstawowej w Dąbrowicach do roku 1980 – Ewa Krawiec

  Życie i działalność Józefa Śmieszka- Maria Kubik

  Szkoła Podstawowa w Dąbrowicach w latach 1980 -2002 – Monika Więcko

  Publikowane i niepublikowane opracowania o miejscowości i szkole

  Aktualności

  Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dąbrowicach
   Dąbrowice 86,
   96 - 124 Maków
   woj. łódzkie
  • (46) 831 33 67
  liczba odwiedzin: 112675