Strona główna

Poniedziałek 24.09.2018

Mapa

Strona główna

  • "Jan Paweł II-droga do wolności"-Gminny Konkurs Wiedzy

   09.05.2018

   Organizatorem Gminnego konkursu wiedzy o Janie Pawle II była  Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dąbrowicach. Konkurs składał się z dwóch etapów: szkolnego i gminnego. Uczestnicy konkursu rozwiązywali zestaw pytań zamkniętych i otwartych.

   A oto wyniki konkursu:

    Klasy IV-V

   I miejsce - Julia Karwat kl. V Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dąbrowicach

   II miejsce - Franciszek Szczechowicz kl. IV Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dąbrowicach

   III miejsce ex aequo:  Zuzanna Czerwińska kl. V Szkoła Podstawowa im. Ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Woli  Makowskiej  

   Wiktoria Kuchta kl. V Szkoła Podstawowa w Świętem

   Wyróżnienie - Tomasz Strożek kl. V Szkoła Podstawowa  im. Ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Woli  Makowskiej 

    

    Klasy VI -VII

   I miejsce - Dominik Supera kl. VI Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego we Pszczonowie

   II miejsce ex aequo: Maja Sałkowska kl. VI Szkoła Podstawowa Szkoła Podstawowa w Słomkowie

   Mateusz Klas kl. VII Szkoła  Podstawowa im. Jana Pawła II w Dąbrowicach

   Małgorzata Mozga kl. VII Szkoła  Podstawowa im. Jana Pawła II w Dąbrowicach

   III miejsce ex aequo: Mateusz Królik kl. VII Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Makowie

    Zofia Boryna kl. VII Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Makowie

   Wyróżnienie: Julia Rybińska kl. VII Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Makowie

   Julia Markowicz kl. VII Szkoła Podstawowa  im. Ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Woli Makowskiej 

    

   Klasy Gimnazjalne - Gimnazjum Św. Wojciecha w Makowie

   I miejsce - Zuzanna Bolimowska kl. II 

   II miejsce - Martyna Maciejak kl. II

   Wyróżnienie: Aleksandra Kuś kl. II ,Wiktoria Wach kl. III

    

   Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz podarunki,  zwycięzcy – nagrody książkowe, które osobiście wręczył Wójt Gminy Maków Jerzy Stankiewicz, ksiądz Grzegorz Krupa , dyr. szkoły Ewa Krawiec i katechetka p. Lucyna Antoniak .  Spotkanie upłynęło w bardzo miłej i twórczej atmosferze, a zakończyło się słodkim poczęstunkiem.

    Zapraszamy do galerii!

  • Gminny Konkurs Recytatorski

   Gminny Konkurs Recytatorski

   7 maja w Szkole Podstawowej w Słomkowie odbył się Gminny Konkurs Recytatorski.  Naszą szkołę reprezentowali następujący uczniowie: klasy I-III Mateusz Piotrowski, Marcelina Szwarczewska, Nikola Janus. Klasy IV-VII Julia Witczak, Alicja Kuś, Julia Karwat, Agata Kuś.

   Julia Witczak z kl. IV zakwalifikowała się do finału powiatowego-gratulujemy!

   Wszystkim recytatorom gratulujemy występu.

   Gminny Konkurs Recytatorski - Obrazek 1

  • Żywa flaga Polski na boisku szkolnym w Dąbrowicach

   Żywa flaga Polski na boisku szkolnym w Dąbrowicach

    

    Niecodzienny sposób obchodów Świąt Majowych zaprezentowali uczniowie naszej szkoły. Postanowili ułożyć żywą flagę narodową. Uczniowie założyli białe i czerwone koszulki i ustawili się tak, aby powstała flaga biało-czerwona. Wcześniej, na zajęciach zostały przypomniane ważne daty dla każdego Polaka.

    Pierwszy  maja zapisał się jako Międzynarodowe Święto Pracy.

    Drugi  maja od 2004 roku został ustanowiony Dniem Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Święto to czci polskie barwy narodowe, które mają, jako jedne z nielicznych w świecie, pochodzenie heraldyczne.

   Dzień Flagi poprzedza święto 3 maja, upamiętniające przyjęcie niezwykle istotnego dokumentu, jakim była Konstytucja 3 maja z 1791 roku.

   Żywą flagę Polski uwieczniono na fotografiach, które trafią do szkolnej kroniki.

   Ten niecodzienny sposób świętowania ważnych majowych dat przypadł do gustu nie tylko uczniom i nauczycielom, ale także mieszkańcom Dąbrowic.

  • Turniej Wiedzy Przyrodniczej

   Turniej Wiedzy Przyrodniczej

   W dniu 23.04.2018r. w szkołach podlegających Zarządowi Okręgu LOP Skierniewice, przeprowadzony został II etap XIV Turnieju Wiedzy Przyrodniczej .

   Turniej składał się  z 3 etapów: szkolnego, rejonowego i  finałowego. Julia Czerwińska, Ewelina Rzadkiewicz, Zuzanna Zawadzka i Bartłomiej Łukaszewicz- członkowie Szkolnego Koła LOP wzięli udział w miejsko - gminnym etapie Turnieju Wiedzy Przyrodniczej. Wykazali się dużą wiedzą i zakwalifikowali się do okręgowego etapu konkursu.

   Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

    

  • Kultura obcowania z przyrodą

   Kultura obcowania z przyrodą

     W klasie I został zrealizowany cykl zajęć z przyrody i ochrony środowiska. Część warsztatów odbyła się w terenie. Zajęcia były doskonałą okazją do zwrócenia uwagi uczniów na: zanieczyszczenie środowiska, składniki pogody, zmiany zachodzące w środowisku w najbliższym otoczeniu ich miejsca zamieszkania. Dzieci zastanawiały się, jak przeciwdziałać zanieczyszczeniu środowiska. Liczyły, ile śmieci wyrzuciły w ciągu dnia do kosza. Zwracały uwagę, czy produkty są oznakowane symbolami, które świadczą o ich wpływie na środowisko naturalne (np. opakowanie nadające się do recyklingu, produkt bezpieczny dla warstwy ozonowej, nie testowane na zwierzętach itp.).

    Uczniowie z zainteresowaniem i radością poznawali i rozróżniali napotkane rośliny, wykazując kulturę obcowania z przyrodą. Zauważyli, że ilość różnych odpadów w naszym otoczeniu świadczy o tym, że wielu ludzi wciąż lekceważy problem zanieczyszczania środowiska.

    Dzieci po licznych zajęciach w terenie zaobserwowały stan środowiska i zobowiązały się do zmian sposobu postępowania oraz do włączenia do systemu wartości zasady etyki ekologicznej. 

   (Zd. w galerii)

    

  • Taniec orientalny

   Taniec orientalny
   25.04.2018

     Kolejny raz,  uczniowie naszej szkoły mieli możliwość  uczestniczenia  w niezwykłej lekcji muzycznej.

   Tym razem artyści z Łodzi zaprezentowali  nam taniec orientalny.

    Dzieci mogły uzyskać wiedzę na temat tego tańca, poznać różne formy i techniki  tańczenia.

    Nasi uczniowie zainspirowani występem tancerki, mieli okazję wykazać się swoimi tanecznymi umiejętnościami. Chętnie wzięli udział w konkursie przedstawienia muzyki za pomocą ruchu.

          

  • Dzień Ziemi

   Dzień Ziemi
   22.04.2018

   Uczniowie z klasy IV-VII naszej szkoły, bazując na znanej wszystkim dzieciom baśni "Czerwony Kapturek", stworzyli autorski spektakl o tematyce ekologicznej.

    Poprzez przedstawienie, dzieci pogłębiły swoją świadomość ekologiczną,  poszerzyły swoją wiedzę na temat ochrony środowiska  i  segregacji odpadów. Uwrażliwiły się na liczne problemy środowiska.

   Dzień Ziemi - Obrazek 1       Dzień Ziemi - Obrazek 2

  • Teatr Kurtyna z Krakowa

   Teatr Kurtyna z Krakowa
   19.04.2018

    Teatr Kurtyna  z Krakowa zaprezentował  uczniom kl. IV-VII naszej szkoły  spektakl pt: "Możesz odkryć siebie". Sztuka miała charakter profilaktyczny i dotyczyła zapobiegania zachowań ryzykownych.

   " Krótka, lakoniczna diagnoza lekarska, będąca konsekwencją przypadkowej kontuzji na treningu, zamyka przed kilkunastoletnim uczniem szkoły podstawowej drogę sportowej kariery. Pasja, której realizacja ściśle wyznaczała do tej pory porządek każdego dnia – musi zniknąć. Pojawia się za to nowa szkoła, nieznane środowisko rówieśnicze, i najważniejsze: konieczność zaspokojenia najważniejszej z potrzeb – akceptacji. Bo tej w dotychczasowym życiu byłego sportowca było wystarczająco dużo. Spektakl „Możesz odkryć siebie” zaczyna się zatem od zmiany. Zmiany, która jest wyznacznikiem dynamiki świata, w który wkraczają młodzi ludzie, próbujący zachować swą podmiotowość. I z taką rzeczywistością przyjdzie się zmierzyć bohaterowi spektaklu. Nowe środowisko szkolne wypełnione jest zgiełkiem, poczuciem tymczasowości, nadmiarem informacji, nietolerancją, brakiem poszanowania dla tradycyjnych wartości, bezradnością wobec narastających konfliktów, przemocą i agresją. Nowi koledzy i koleżanki nie radzą sobie z zagrożeniami towarzyszącymi potrzebie wykreowania własnej tożsamości, a wzorce do naśladowania znajdują w iluzorycznej rzeczywistości reklam i Internetu. Sceniczna droga, którą bohater spektaklu poprowadzi widzów, to w istocie kolejne etapy podejmowania decyzji i wyborów, ważnych dla konsekwencji i odpowiedzialności za nie. Czy zaspokojenie potrzeby środowiskowej akceptacji warte jest lekceważenia ryzyka inicjacji alkoholowej? Czy przyzwolenie na użycie środków psychoaktywnych to wyraz odwagi, a wypalony papieros jest atrybutem wolnego człowieka? Czy relacje międzyludzkie mają swój fundament w agresji i dyskryminacji, a Internet jest biblią współczesności? Na te pytania spektakl daje jednoznaczną odpowiedź, podbudowaną ostateczną decyzją i wyborem scenicznego bohatera. Odnajduje on drogę do poznania siebie, poświęcając swój czas na niesienie bezinteresownej, wypływającej z empatii i szacunku pomocy dla osoby starszej i bezradnej. I to ostatnie zdarzenie sceniczne niesie ze sobą kolejną zmianę, tym razem dla całego środowiska rówieśniczego byłego sportowca". 

   Nasi uczniowie zapoznali  się z wzorami właściwych zachowań, np. mówieniem prawdy, sprawiedliwym traktowaniem, rozwijaniem umiejętności krytycznego myślenia.

   To był bardzo ciekawy występ. 

   Teatr Kurtyna z Krakowa - Obrazek 1

   Spektakl został pokazany naszej młodzieży dzięki Gminie Maków, która była sponsorem i pomysłodawcą akcji.

    

  • Dzień Otwartych Drzwi

   Dzień Otwartych Drzwi

     Dnia 17 kwietnia 2018r. nasza szkoła zaprosiła  rodziców, którzy już zapisali lub chcieli zapisać dziecko do Oddziału Przedszkolnego oraz klasy I na rok szkolny 2018/2019, a także wszystkich innych zainteresowanych na Dzień Otwarty.

   Celem spotkania z uczniem i jego rodzicami  było : zapoznanie z  zasadami i organizacją funkcjonowania szkoły, poznanie  oferty edukacyjnej oraz metod pracy z uczniem, pierwsze spotkanie z wychowawcą, obejrzenie budynku szkoły, sal lekcyjnych i  innych.

    Celem rozmowy  z dyr. szkoły lub nauczycielami było pozyskanie jak najwięcej informacji na temat dziecka-jego talentów, zdolności lub słabych stron.

   Szkoła przekazała  informacje o podręcznikach, wyprawce pierwszoklasisty, organizacji pracy w kl.1. i oddziale przedszkolnym.

   Wszyscy zainteresowani  rodzice i dzieci  mogli m.in. poczuć niezwykłą atmosferę szkoły, zwiedzili wszystkie nowoczesne pracownie przedmiotowe, gabinet profilaktyki zdrowotnej, poznali  przyszłych nauczycieli, uczestniczyli  w zajęciach lekcyjnych, obejrzeli kronikę szkoły.

   Na zakończenie spotkania, goście  mogli skosztować wiosennych kanapek, przygotowanych przez dzieci z oddziału przedszkolnego.

   Z okazji Dnia Otwartych Drzwi naszej placówki skorzystało bardzo liczne grono przybyłych gości.

   Mamy nadzieję, iż główne założenie naszego przedsięwzięcia spełniło oczekiwania przybyłych rodziców.

   Zapraszamy do galerii !

  • Ważenie plecaków

   Ważenie plecaków

   Dzisiaj, gabinet profilaktyki zdrowotnej naszej szkoły zapełnił się uczniami z klas I-VII, ponieważ odbyło się w nim  ważenie uczniów i plecaków.

   Sprawdziliśmy, czy nasi uczniowie noszą odpowiednie plecaki, czy ich ciężar jest właściwy.

    Plecak powinien być możliwie lekki, jego  wymagana waga to 10% wagi ciała dziecka.

   Cieszymy się, że waga plecaków  u 99 % dzieci z kl. I-VII naszej szkoły, nie przekraczała wymaganego 10% wagi ciała.

   Odpowiednie dopasowanie tornistra do dziecka jest niezmiernie ważne. Ortopedzi wskazują, że noszenie niedostosowanego plecaka wymusza nieprawidłową postawę – pochylenie sylwetki do przodu, a także bóle w okolicach karku. Podobnie źle wpływa to na ramiona, które są nieprzystosowane do noszenia ciężarów. Zbyt ciężki plecak może powodować niekorzystne, bolesne napięcia w mięśniach i stawach, oraz bóle bioder i kolan, próbujące utrzymać balans przy dodatkowych kilogramach. Najważniejsza rzecz to porządnie usztywniane plecy na całej powierzchni tylnej ściany plecaka. Plecak musi mieć regulowane, szerokie, co najmniej 4-centymetrowe szelki nośne. Nie powinno się go też nosić na jednym ramieniu.

     Z tych powodów dobrze dobrany plecak lub tornister to podstawa uczniowskiego wyposażenia.

   Ważenie plecaków - Obrazek 1           Ważenie plecaków - Obrazek 2

       

  • Spotkanie z dietetykiem

    W trosce o zdrowie i prawidłowy rozwój młodzieży, w naszej szkole odbyło się spotkanie z panią dietetyk Renatą Urbanek. W sposób niezwykle ciekawy zachęcała uczennice z klas V- VII do świadomego dbania o własne zdrowie. 

      Omawiając piramidę zdrowego żywienia i aktywności fizycznej zwróciła uwagę na to, co i w jakich proporcjach powinniśmy jeść, z czego zrezygnować, a po jakie składniki sięgać tylko czasami. Wiedzę na temat zdrowego odżywiania połączyła z koniecznością uprawiania sportu oraz jak aktywność przekłada się na spalanie dostarczonych naszemu organizmowi kalorii.

     Uczestniczki spotkania dowiedziały się również, jak dużą wartość ma woda i ile powinniśmy jej wypijać. Uczennice aktywnie uczestniczyły w dyskusji, chętnie wypowiadały się na temat codziennych zachowań i przyzwyczajeń dotyczących własnych posiłków i swoich rodzin.

      Na koniec spotkania pani Renata podała przepis na szarlotkę z płatków owsianych i wody smakowej, robionej w domu, bez zbędnych kalorii. Wypróbujemy, a za cenne rady dziękujemy.

   Spotkanie z dietetykiem - Obrazek 1  Spotkanie z dietetykiem - Obrazek 2  Spotkanie z dietetykiem - Obrazek 3  

    

  • Wesołego Alleluja!

   Wesołego Alleluja! - Obrazek 1

  • Spotkanie Wielkanocne

   Spotkanie Wielkanocne

      W ostatnim dniu, przed przerwą świąteczną  odbyło się w naszej szkole przedstawienie pt."Zło dobrem zwyciężaj", przygotowane przez kl. IV-VII pod kierunkiem katechetki  p. Lucyny Antoniak.

    Inscenizacja wprowadziła nas w atmosferę świąt wielkanocnych. Często stawiamy sobie pytanie, co jest silniejsze dobro czy zło? Po obejrzeniu przedstawienia, nie trudno było nam odpowiedzieć, kto był silniejszy i jaką bronią zwyciężał - Zło DOBREM zwyciężaj. Każdy człowiek ma w swoim  życiu zmartwychwstania: do dobrego, do zwycięstwa, do przyjaźni, do szczęścia.

   Po inscenizacji  cała społeczność szkolna podzieliła się "wielkanocnym jajkiem" , składając  sobie nawzajem życzenia.

   Na zakończenie spotkania życzenia świąteczne wszystkim zebranym złożyli: wykonawcy inscenizacji, dyr. szkoły p. Ewa Krawiec oraz  Rada Rodziców: p. Monika Więcko-Karwat, p. Katarzyna Wasilewska  oraz p. Andrzej Żytyński.

   Wszyscy uczestnicy uroczystości otrzymali czekoladowe  jajeczka od dyr. szkoły.

   Dziękujemy Radzie Rodziców i organizatorom spotkania za piękne, budujące życzenia i słodkości.

   Zapraszamy do galerii!

    

  • "Tajemniczy Zamek"

   "Tajemniczy Zamek"

     Dnia 28 marca, uczniowie kl. I-III udali  się na wycieczkę do Skierniewic.

   W kinoteatrze Polonez dzieci z ciekawością obejrzały baśń muzyczną „Tajemniczy Zamek’. Było to widowisko słowno muzyczne napisane i skomponowane dla młodego widza  na zlecenie Łódzkiej Agencji Koncertowej, która zrealizowała je z rozmachem i licznymi efektami wizualnymi , wspaniałą muzyką ,dobrym aktorstwem . W Zamku pewnej grzecznej, aczkolwiek całkiem dzielnej królewny mają miejsce tajemnicze zjawiska. Wszyscy zastanawiają się , jak rozwiązać narastające wciąż kłopoty. Nie pomagają nawet czary. Z pomocą bohaterom bajki  przychodzi dziecko z widowni. Okazało się, że"straszny" smok Bonawentura jest jaroszem i nikomu nie zagraża. Wszystko skończyło się dobrze.

   Pod koniec przedstawienia losowano nagrody. Dzieci pełne wrażeń wróciły do szkoły.

   Zdjęcia w galerii-zapraszamy!

    

  • Pierwszy Dzień Wiosny

   Pierwszy Dzień Wiosny
   21.03.2018

   W tym roku, 21 marca duuużo się działo w naszej szkole.

   Program dnia:

   • Konkurs plastyczny pt."Wiosna" -edukacja wczesnoszkolna;
   • Turniej Wiedzy Przyrodniczej kl.IV-VII;
   • Przygotowanie zdrowego, smacznego  i  wiosennego  śniadania;
   • Pogadanka o zdrowym odżywianiu;
   • Degustacja przygotowanych potraw;
   • Pożegnanie Zimy i powitanie Wiosny nad rzeką "Zwierzynką";
   • Powitanie Wiosny w szkole;
   • Wykonanie plakatów na temat Wiosny;
   • Oglądanie ulubionych i edukacyjnych  filmów na dużym ekranie;
   • Gry planszowe, zabawy grupowe, integracyjne, kalambury;
   • Karaoke, taniec;
   • Rozstrzygnięcie konkursu ortograficznego kl. II i III zorganizowanego przez SKO -rozdanie nagród;
   • Wysiew nasion - "hodowla wielkanocna";
   • Szukanie oznak wiosny w przyrodzie-spacer;
   • Wybór i prezentacja "Panienki  Wiosenki" z każdej klasy.

   To był pracowity, ciekawy i baaardzo atrakcyjny dla wszystkich program dnia.

   Fotorelacja w albumie ponizej!

  • Turniej Wiedzy Pożarniczej

   Turniej Wiedzy Pożarniczej

     W Urzędzie Gminy Maków odbyły się eliminacje szczebla gminnego kolejnej edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom". W turnieju wzięły udział reprezentacje szkół z terenu Gminy. Naszą szkołę reprezentowała Zuzanna Zawadzka oraz Jędrzej Łukaszewicz, pod kierunkiem dyr. Ewy Krawiec.

   Jędrzej Łukaszewicz- uczeń klasy szóstej, zakwalifikował się do gr.I  i będzie reprezentował Gminę Maków na eliminacjach powiatowych, które odbędą się 22 marca 2018r. w Starostwie Powiatowym w Skierniewicach.

   Wszyscy uczestnicy eliminacji gminnych otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez Gminę Maków, które wręczyli: Wójt Jerzy Stankiewicz i Sekretarz  Maria Krawczyk.

   Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

   Turniej Wiedzy Pożarniczej - Obrazek 1

  • Wielkanocna palemka

   Wielkanocna palemka

   Po raz kolejny bierzemy udział w konkursie plastycznym organizowanym przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Makowie.

   Konkurs ma na celu:

   ·rozwijanie kreatywności, wyobraźni plastycznej i kultywowanie polskiej tradycji świątecznej,

   ·propagowanie tradycji związanych ze świętami Wielkiej Nocy,

   ·stworzenie dla dzieci i młodzieży okazji do indywidualnej wypowiedzi artystycznej.

   Po rozstrzygnięciu konkursu, palmy zostaną przekazane  Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży.

   Miłosz Truszkowski i Nikola Krawiec zajęli 2 miejsce w konkursie, a Emilia Karbowiak- 3.

   Zwycięzcy otrzymali nagrody książkowe oraz dyplomy.

   Wielkanocna palemka - Obrazek 1        Wielkanocna palemka - Obrazek 2

  • Dzień Liczby Pi

      14 marca obchodzimy Dzień Liczby Pi. Data ta wzięła się od przybliżenia liczby pi, które wynosi 3,14, gdzie 3 oznacza marzec, a 14 dzień tego miesiąca. Tego dnia urodził się Albert Einstein oraz słynny polski matematyk Wacław Sierpiński.

     Uczniowie klas IV - VII poznali tę matematyczną stałą, jej historię, zastosowanie, a także wiele ciekawostek z nią związanych. Sprawdzali czy rzeczywiście dzieląc obwód koła przez długość jego średnicy otrzymamy przybliżenie liczby pi. Uczniowie wykonali prezentacje multimedialne związane z ludolfiną (tak określa się liczbę pi na cześć naukowca Ludolpha van Ceulena).

   Poniżej prezentujemy wiersz naszej rodzimej noblistki Wisławy Szymborskiej "Liczba Pi":

   Podziwu godna liczba Pi
   trzy koma jeden cztery jeden.
   Wszystkie jej dalsze cyfry też są początkowe
   pięć dziewięć dwa, ponieważ nigdy się nie kończy.
   Nie pozwala się objąć sześć pięć trzy pięć spojrzeniem,
   osiem dziewięć obliczeniem,
   siedem dziewięć wyobraźnią,
   a nawet trzy dwa trzy osiem żartem, czyli porównaniem
   cztery sześć do czegokolwiek
   dwa sześć cztery trzy na świecie.
   Najdłuższy ziemski wąż po kilkunastu metrach się urywa.
   Podobnie, choć trochę później, czynią węże bajeczne.
   Korowód cyfr składających się na liczbę Pi
   nie zatrzymuje się na brzegu kartki,
   potrafi ciągnąć się po stole, przez powietrze,
   przez mur, liść, gniazdo ptasie, chmury, prosto w niebo,
   przez całą nieba wzdętość i bezdenność.
   O, jak krótki, wprost mysi, jest warkocz komety!
   Jak wątły promień gwiazdy, że zakrzywia się w lada przestrzeni!
   A tu dwa trzy piętnaście trzysta dziewiętnaście
   mój numer telefonu twój numer koszuli
   rok tysiąc dziewięćset siedemdziesiąty trzeci szóste piętro
   ilość mieszkańców sześćdziesiąt pięć groszy
   obwód w biodrach dwa palce szarada i szyfr,
   w którym słowiczku mój a leć, a piej
   oraz uprasza się zachować spokój,
   a także ziemia i niebo przeminą,
   ale nie liczba Pi, co to to nie,
   ona wciąż swoje niezłe jeszcze pięć,
   nie byle jakie osiem,
   nie ostatnie siedem,
   przynaglając, ach przynaglając gnuśną wieczność
   do trwania.

   Matematyka może być ciekawa, fascynująca, można się nią bawić, opisywać świat, jest wszędzie. Dlatego warto się z nią zaprzyjaźnić i nie skreślać na starcie.

    

                     

  • "Góra Grosza"

   "Góra Grosza"

      W naszej szkole odbyła się zbiórka pieniędzy w ramach ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza”.

   Jest to akcja o charakterze dobroczynnym, a jej celem jest zebranie środków na pomoc dzieciom, które z różnych przyczyn nie mogą wychowywać się we własnym domu rodzinnym.

      Uczniowie nie pozostali obojętni na krzywdę drugiej osoby i chętnie przyłączyli się do tej akcji.

    W ten sposób wsparli oni Towarzystwo Nasz Dom, a tym samym pomogli swoim rówieśnikom w całej Polsce, którzy nie mają możliwości i szczęścia dorastać wśród najbliższych.

   Towarzystwo to, udziela  wsparcia dzieciom z zawodowych rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, domów dla dzieci i innych placówek opiekuńczo-wychowawczych.

     Udział w akcji pomógł uzmysłowić naszym uczniom, że oddając chociażby jeden grosz, można zrealizować wielkie przedsięwzięcia na rzecz dzieci w trudnej sytuacji życiowej.

   Dziękujemy darczyńcom!"Góra Grosza" - Obrazek 1

  • Nagrodzeni w konkursie przyrodniczym LOP

   Uczniowie klas starszych naszej szkoły przystąpili do XXXI edycji 2017/2018 Ogólnopolskiego Konkursu dla Młodzieży Szkolnej pod hasłem ,,Mój las'', organizowanego przez Zarząd Główny Ligi Ochrony Przyrody.Uczestnicy konkursu mieli za zadanie napisać pracę konkursową pt.,,Runo leśne i jego mieszkańcy", uzupełnić ją ciekawą szatą graficzną tj.zdjęciami, rysunkami i szkicami.Komisja regionalna doceniła prace naszych przyrodników z klasy V przyznając: III miejsce Ewelinie Rzadkiewicz oraz wyróżnienia Julii Karwat i Janowi Krupie. Wyróżnieni uczniowie otrzymali dyplomy, albumy przyrodnicze oraz ciekawy i przydatny sprzęt elektroniczny. Z sukcesu swoich podopiecznych cieszą się opiekunki szkolnego koła LOP pani Ewa Krawiec i pani Aneta Małczak, nauczyciele koordynujący konkurs.
   Zwycięzcom gratulujemy i życzymy kolejnych przyrodniczych sukcesów.